Viet TP's notepage

Welcome!! Viet is a Microsoft Student Partner in Vietnam

I’m Posting every week in 2011!

I’ve decided I want to blog more. Rather than just thinking about doing it, I’m starting right now.  I will be posting on this blog once a week for all of 2011.

I know it won’t be easy, but it might be fun, inspiring, awesome and wonderful. Therefore I’m promising to make use of The DailyPost, and the community of other bloggers with similiar goals, to help me along the way, including asking for help when I need it and encouraging others when I can.

If you already read my blog, I hope you’ll encourage me with comments and likes, and good will along the way.

Signed,

Viettp


<Vietnamese Version>

Tôi quyết định cần phải viết blog nhiều hơn. Thay vì cứ giữ quyết tâm và tuyên thệ, tôi đang bắt đầu thực hiện nó ngay từ bây giờ. Tôi sẽ viết blog trên trang này mỗi tuần ít nhất một bài trong suốt năm 2011.

Tôi biết sẽ không dễ dàng, nhưng có thể sẽ vui, đầy động lực và tuyệt vời. Vì vậy tôi hứa sẽ sử dụng trang The DailyPost, và cộng đồng các blogger khác với cùng mục tiêu, để giúp đỡ tôi thực hiện, cả nhờ giúp đỡ khi cần và động viên người khác khi tôi có thể.

Nếu bạn đã đọc blog của tôi, hy vọng bạn sẽ động viên tôi bằng comment và like, và những điều tốt đẹp sẽ đến.

Kí tên,

Viettp.


Đây là một chương trình của WordPress, link: http://en.blog.wordpress.com/2010/12/30/challenge-for-2011-want-to-blog-more-often/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: