Viet TP's notepage

Welcome!! Viet is a Microsoft Student Partner in Vietnam

Editor Guideline cho Visual Studio để canh độ dài dòng code

Trong các IDE thường có hiện một đường kẻ dọc ở cột thứ 80 trong giao diện code để tiện cho developer canh độ dài dòng code. Các dòng code quá dài gây khó khăn trong việc đọc code, nhất là khi chia sẻ cho người khác. Visual Studio cũng có chức năng đó nhưng đã được ẩn đi.

Để sử dụng chức năng này ta thêm một key kiểu String vào Registry tại:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Text Editor

Đặt giá trị của key là: RGB(x,y,z) n1, n2, …, nn

Với x,y,z là các giá trị xác định màu theo RGB. n1, n2,… là các giá trị xác định các cột mà ta cần đặt guideline.

Sau khi tạo key thì khởi động Visual Studio sẽ thấy các đường guideline trong tất cả cửa sổ code.

Đối với Visual Studio 2010 thì đường dẫn của key registry là 10.0 . Còn ở các phiên bản Visual Studio khác là 9.0, 8.0,…

Ngoài ra ta có thể bổ sung các tool cho Visual Studio để thực hiện việc tạo và chỉnh sửa các đường guideline ngay trong VS.

Cài đặt tool sau để bổ sung tính năng guideline: Editor Guidelines

Sau đó cài đặt tool sau để có thể chỉnh sửa guideline bằng cách right-click chuột trong cửa sổ code của Visual Studio: Editor Guidelines UI

Khi đó chọn dấu nháy ở cột muốn đặt guideline và chuột phải vào để tạo hoặc xoá guideline đã có. Đồng thời có thể chỉnh màu của đường guideline.

guidelines

Để thay đổi màu sắc giao diện code, click vào đây để xem bài viết trước.

Viet TP

Advertisements

One response to “Editor Guideline cho Visual Studio để canh độ dài dòng code

  1. worm.NET December 8, 2010 at 8:17 am

    Thanks Việt. Cái này sẽ có ích cho nhiều programmer, nhất là khi đã đi làm, coding standard của nhiều công ty bắt buộc giới hạn độ dài dòng code.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: