Viet TP's notepage

Welcome!! Viet is a Microsoft Student Partner in Vietnam

TECH Passion 2 – một vài điều chép lại

  • Windows CE (Windows Embedded Compact)

– WinCE là một hệ điều hành riêng biệt, ko phải là bản thu gọn của desktop Windows.

– WinCE kernel có thể chạy trong dưới 1 MB bộ nhớ.

– Những platform xây dựng trên nền core WinCE: AutoPC, PocketPC 2000, PocketPC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6, Smartphone 2002, Smartphone 2003

  • Windows Mobile

– Windows Mobile là 1 platform con trên nền WinCE. —> developer ko cần phải chú ý can thiệp sâu tới tương tác phần cứng mà tập trung thiết kế sản phẩm.

– Phân loại:

    1. Windows Mobile Classic (Pocket PC)
    2. Windows Mobile Standard (SmartPhone)
    3. Windows Mobile Professional (PocketPC Phone Edition)

– Windows Mobile 5.0 hỗ trợ giao tiếp USB 2.0 —> dễ dàng truy cập vào ko gian lưu trữ của PPC và có thể dùng nó như 1 flash drive

References:

/****

– CLR : Common Language Runtime

Just-in-time Compiler

– Managed code : C#, VB.NET….Java…..

– CIL (cũ: MSIL) : Common Intermediate Language

***/

– WPF

+ XAML

+ Routed Event Flow: Tunneling, Bubble (phổ biến nhất), Direct (.NET 2.0)

+ Logical & Visual Tree

+ Attached Properties: Dùng properties chồng lớp a.b.c

+ Dependency Properties

+ Data Binding

+ Property Changed Mechanisms

— Vai trò

— khả năng data binding làm gì

— Cách làm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: